ΕΔΜ 611 Οι δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες μας (με βαθμολογία)

Δραστηριότητα 1η

Καλείσθε να εμπλουτίσετε την ψηφιακή βιβλιοθήκη με ανάρτηση υλικού το οποίο κρίνετε ότι θα συμβάλει στην ανάδειξη πτυχών των γνωστικών αντικειμένων της Ενότητας και την κατανόηση του πεδίου της επικοινωνίας. Η συνεισφορά σας στην ψηφιακή βιβλιοθήκη μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια μέχρι το τέλος του εξαμήνου (25/12) και αφορά σε πέντε σχετικές αναρτήσεις.

Δραστηριότητα 2η

Καλείσθε να συμβάλετε στη δημιουργία ενός λεξικού σημαντικών όρων και ορισμών που αφορούν στα πεδία της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας με την ανεύρεση και παρουσίαση τουλάχιστον πέντε σχετικών αναρτήσεων. Η συνεισφορά σας στο ψηφιακό λεξικό μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια μέχρι το τέλος του εξαμήνου (25/12).

Δραστηριότητα 3η

Διαλέξτε ένα άρθρο από το http://www.dimosiografia.press, διαβάστε το πολύ προσεκτικά και κάντε ανάλυση του κεντρικού θέματος, των δεδομένων, του συλλογισμού και της επιχειρηματολογίας και των κεντρικών συμπερασμάτων του. Ετοιμάστε μία δημόσια ομιλία με βάση το συγκεκριμένο άρθρο.
Θεωρήστε ότι είστε ο ίδιος ο συγγραφέας του άρθρου και ότι σε αυτή τη δημόσια ομιλία καλείστε να παρουσιάσετε το θέμα, τα δεδομένα, τον συλλογισμό και τα συμπεράσματά σας και να πείσετε για την εγκυρότητα και ορθότητα των απόψεών σας.
Διαλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές κοινού και χώρου – μέσου:
1. η δημόσια ομιλία σας θα μεταδοθεί ως video σε δημοσιογραφικό blog και θα σας παρακολουθήσει κοινό που είναι εχθρικό προς τις απόψεις και τα συμπεράσματά της ομιλίας (άρθρου – ανάλυσή σας).
2. η δημόσια ομιλία σας θα λάβει χώρα σε συνέδριο που αφορά σε αντίστοιχα και συναφή θέματα και θα σας παρακολουθήσει κοινό που είναι φιλικό προς τις απόψεις και τα συμπεράσματα της ομιλίας (άρθρου – ανάλυσή σας).
3. η δημόσια ομιλία σας θα γίνει σε ανοιχτή συγκέντρωση όπου το συγκέκριμένο θέμα θα συζητηθεί ανάμεσα σε άλλα αντίστοιχα και θα σας παρακολουθήσει κοινό που είναι θετικό προς τις απόψεις και τα συμπεράσματα της ομιλίας (άρθρου – ανάλυσή σας).
Ετοιμάστε το γραπτό κείμενο της ομιλίας σας.
Βιντεοσκοπήστε τον εαυτό σας να κάνει την ομιλία.
Η διάρκεια της ομιλίας ΔΕΝ πρέπει να ξεπερνά τα πέντε λεπτά. Ως εκ τούτου, φροντίστε εξαρχής το κείμενό σας να είναι ευσύνοπτο και σαφές. Η δραστηριότητα μπορεί να αναρτηθεί μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.

Δραστηριότητα 4η

Καλείσθε να συγκεντρώσετε νέα ερευνητικά δεδομένα, έρευνες και μελέτες σχετικά με τα media (offline, online, social), τον τρόπο χρήσης και ανάπτυξής τους, τις ανησυχίες και τα διλήμματα που προκύπτουν και συνολικά κάθε αντικείμενο που γίνεται θέμα συζήτησης από την ευρύτερη κοινότητα.
Αφού εντοπίσετε το υλικό εκείνο που κρίνετε ότι συμβάλει στον εμπλουτισμό της γνώσης, ετοιμάζετε μία συνοπτική και περιεκτική απόδοση του κειμένου, ακολουθώντας τις βασικές αρχές σύνταξης μίας περίληψης. Η έκταση της σύνοψης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.

Ανεβάζετε στη βιβλιοθήκη το abstract και την πηγή. Μέχρι το τέλος του εξαμήνου (25/12) θα πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 2 αναρτήσεις.
1η εναλλακτική επιλογή: Συμμετοχή σε δύο εκ των τεσσάρων δραστηριοτήτων.
2η εναλλακτική επιλογή: Συμμετοχή στην τρίτη δραστηριότητα.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s